Turecký Erdogan odmítl moskevského patriarchu. Bude předpovězená válka?

Dle proroctví sv. Paisije Athoského Turecko a Istanbul skrze válku přestanou existovat a pouze chrám Hagia Sofia se nezmění v trosky - ale bude opět křesťanským. 8.7.2020 patriarcha Kyrill vyjadril …
mavigerdan
první služba Alláhovi by se měla konat v pátek 24.7.