Clicks158

MÉZELŐ GYÁSZ

Ralfi
1
MÉZELŐ GYÁSZ Jézus sebe méztől édes sebe mézontó virág lesz, ott énekelnek az éhes méhek és viszik az életadó mézet, nyisd meg életed sebét fogadd a szeret tejét, fogyaszd a vigasz kenetét hálával…More
MÉZELŐ GYÁSZ
Jézus sebe méztől édes
sebe mézontó virág lesz,
ott énekelnek az éhes méhek
és viszik az életadó mézet,
nyisd meg életed sebét
fogadd a szeret tejét,
fogyaszd a vigasz kenetét
hálával edd a kereszt kenyerét,
Jézus helyetted itta az epét
nézd e sebet, nézd az Ő sebét,
erős mézet ont e kehely
e mézbe fojtsad a miérteket,
kereszted ettől lesz könnyebb
hited ettől lesz erős,
gyászod ettől édes, és ebből
a mézből születik BENNED,
új élet, új hit, új élet!

A Korintusiaknak írt második levélból.
11Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek. 2Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól! 3Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! 4Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. 5Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. 6Mert ha szenvedünk, az a ti vigasztalásotokra és üdvösségetekre szolgál, ha vigasztalásban van részünk, abból is ti nyertek bátorítást azoknak a szenvedéseknek türelmes elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. 7Szilárd tehát veletek kapcsolatban a reményünk, hiszen tudjuk, hogy nemcsak a szenvedésben vesztek velünk együtt részt, hanem a vigasztalásból is hozzánk hasonlóan részesültök.
charisma likes this.