Clicks260
Victory

Ježíš chce, abychom byli tam, kde je On

Ježíš řekl: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“ (J 17, 24) Tento Ježíšův výrok se netýká jen apoštolů. Ježíš pamatoval v této modlitbě i na nás. Také my Mu patříme, patříme mezi ty, které Mu Otec dal. A Ježíš chce, abychom byli tam, kde je On, abychom viděli Jeho slávu, a my ji chceme také vidět. Tu slávu dal Otec Synovi už před stvořením celého vesmíru. Všechno, co tady je, co existuje kromě Boha, je stvořeno. Vesmír má svůj počátek, nebyl tady věčně. Má počátek od Boha, On ho stvořil. To jsou miliardy hvězd. Některé hvězdy jsou vzdáleny několik miliónů světelných let. My jsme proti tomu všemu jen jako maličké zrnko prachu…a Bůh nás miluje, dal za nás svého Syna na smrt a připravil pro nás věčnou slávu. Ježíš se také za nás modlil den, či pár hodin před svou smrtí, abychom viděli tu slávu, kterou Ježíš má, abychom na ní měli účast. Jak velká je Boží láska k nám!

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8