Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks199

Czy Maryja ostrzegała przed epidemią? Przesłanie z Trevignano Romano

PlusMinus
Nagranie jest fragmentem artykułu z dwumiesięcznika Miłujcie się. Wiarygodność nadzwyczajnych znaków z Trevignano Romano zostawmy osądowi Kościoła, ale wezwanie do nawrócenia jest ewangelicznym …More
Nagranie jest fragmentem artykułu z dwumiesięcznika Miłujcie się. Wiarygodność nadzwyczajnych znaków z Trevignano Romano zostawmy osądowi Kościoła, ale wezwanie do nawrócenia jest ewangelicznym wezwaniem Chrystusa oraz Jego Matki Maryi i ono zawsze wszystkich obowiązuje. Powinniśmy je przyjąć i podporządkować mu wszystkie dziedziny swojego życia.