44:07
Stefan Hrbcek
925
Vyučovanie o pravej mariánskej úcte 2 - Robert Neupauer. 9.septembra 2012 na chválach v Krížovej Vsi odznelo toto vyučovanie. Róbert Neupauer je teologicky vzdelaný katoík.More
Vyučovanie o pravej mariánskej úcte 2 - Robert Neupauer.

9.septembra 2012 na chválach v Krížovej Vsi odznelo toto vyučovanie. Róbert Neupauer je teologicky vzdelaný katoík.