Clicks48
szuirad1
3

Bł. Czesław Odrowąż 20 lipca.

Błogosławiony Czesław wywodził się ze śląskiej linii starożytnej możnowładczej rodziny Odrowążów, zasłużonej dla katolickiej Polski. Wydała ona między innymi biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i świętego Jacka, którzy obok innych zasług, wsławili się tym, że ściągnęli do polski zakon dominikanów, który wielce przyczynił się do ugruntowania katolicyzmu w warstwach mieszczańskich, gdzie głównie działał, a także ozdobił katedrę wawelską znakomitymi talentami kaznodziejskimi.

Urodził się w Kamieniu Śląskim, początkowo wychowywany w domu, trafił potem do szkoły parafialnej, następnie rozpoczął edukację w szkole katedralnej w Krakowie i wyjechał na studia do Italii, a prawdopodobnie także do Paryża. Od dzieciństwa odznaczał się on wielkim zamiłowaniem czystości i dobrych obyczajów. Strzegł tego duchowego skarbu niezwykle troskliwie w latach młodzieńczych, w czym można już było rozpoznać zadatki na osobę duchowną. Gdy nachodziły go pokusy cielesne, mówił... pch24.pl/bl-czeslaw-odrowaz/
szuirad1
Św Torlak Thorhallsson, biskup 20 lipca brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20c.php3
szuirad1
Św Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej, 20 lipca brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20b.php3
One more comment from szuirad1
szuirad1
Św Józef Barsaba Justus 20 lipca brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20f.php3