Clicks1.3K
csk.cartoon
11
Pápež František objavuje škaredých nových bohov. Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsGbxhuaeswxMore
Pápež František objavuje škaredých nových bohov.

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsGbxhuaeswx
Kallistratos
Děkuji Šakale za upozornění. Budu muset jít na TP. 🧐
--------------------------------------
Segal
před 15 minutami
Kalisráte, tobě by měli vyměnit mozek. Ten, co máš, je závadový. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩 😀
Segal
Kalisráte, tobě by měli vyměnit mozek. Ten, co máš, je závadový. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩 😀
Kallistratos
Že by Joske měl na mysli, že vyměnil registraci Barbarin za Joske? Pak bych ty jeho zmínky o výměně matric chápal...
Kallistratos
Tady si někdo plete Vatikán se starořeckými bájemi :)
--------------------------------------------------------------
Barbarin před 11 hodinami
Přesně toto se děje ve Vatikánu. Bohyně Gaia na pořadu dne.
One more comment from Kallistratos
Kallistratos
Tento obrázek má být vtipný? Pokusím se vložit něco lepšího:

Chvalozpěv stvoření (Sv. František z Assisi)

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září …More
Tento obrázek má být vtipný? Pokusím se vložit něco lepšího:

Chvalozpěv stvoření (Sv. František z Assisi)

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příijemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.

(Sv. František z Assisi)
/Františkánské prameny, str. 71/
Samson1
Přítel
Scéna na obrázku je pokračování kultu Terra Mater, totus tuus. Jan Pavel II. ztotožnil bohyni země s Pannou Marií.
Miluji tě, matko země, řekl 1.června papež Bergoglio.
Zedad
@menhir prostý Boží člověk má pevnou víru.
Zedad
@menhir i kdyz budeme dogmata recitovat od rána do večera, tak to neznamená, že máme jistotu spásy.
One more comment from Zedad
Zedad
@menhir co to je to vaše odcházení a vcházení
apredsasatoci
bergoglio siri pohanstvo. 🤮