Pápež: Mafie víťazia, keď život ovláda strach

„Prvými obeťami organizovaného zločinu sú tí poslední, novodobí otroci, na ktorých je postavená mafiánska ekonomika“. Takto sa pápež František prihovoril účastníkom stretnutia, ktoré zorganizovala Pápežská medzinárodná mariánska akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia Riaditeľstva pre vyšetrovanie mafie, špecializovanej zložky verejnej bezpečnosti pod Ministerstvom vnútra Talianske j republiky.

„Mafie víťazia, keď život ovláda strach – to je dôvod, prečo mafie ovládajú mysle a srdcia, zbavujú ľudí dôstojnosti a slobody zvnútra. Vy, ktorí ste tu, pracujete na tom, aby strach nemohol zvíťaziť. Ste preto oporou zmeny, svetelným priezorom uprostred temnoty, svedectvom slobody. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste: buďte silní a prinášajte nádej, predovšetkým tým najslabším.“

Aj týmito slovami ocenil pápež František pri osobitnej audiencii vo štvrtok 23. júna delikátnu a riskantnú prácu v boji proti mafiám. Zároveň upozornil, že tam, kde došlo k netransparentnosti a privieraniu očí, sa požaduje „zdravá hanba“, bez ktorej „zmena nie je možná a vzájomná spolupráca pre spoločné dobro zostáva chimérou“:

„Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali s nadšením, napriek tomu, že v spoločenskej – a dokonca aj cirkevnej – štruktúre sú prítomné niektoré tienisté oblasti, v ktorých je ťažké vnímať jasný odstup od starých, chybných a dokonca nemorálnych spôsobov konania.“

Pápežská medzinárodná mariánska akadémia už pred dvoma rokmi zriadila v rámci svojich štruktúr Oddelenie pre analýzu a štúdium kriminálnych a mafiánskych fenoménov. Jej cieľom je oslobodiť mariánsku zbožnosť a jej symboly od zneužívania zločineckými organizáciami, vyskytujúcimi sa najmä v talianskom kultúrno-spoločenskom kontexte.