"...ľudia zabudli pozerať na Ježiša. Zabudli ho počúvať, a preto sú konflikty - vnútorné aj spoločenské. A Mária, keď prichádza, hovorí:

✨ Modlite sa ruženec, aby sa zastavilo zlo, konkrétna vojna, ale zároveň hovorí akoby „beda“, ak sa neobrátite, ak nebudete konať pokánie, ak sa nebudete modliť, ak nepozvete Ježiša do svojho srdca, ak ho nebudete prijímať v Eucharistii, príde ešte oveľa …More
"...ľudia zabudli pozerať na Ježiša. Zabudli ho počúvať, a preto sú konflikty - vnútorné aj spoločenské. A Mária, keď prichádza, hovorí:

✨ Modlite sa ruženec, aby sa zastavilo zlo, konkrétna vojna, ale zároveň hovorí akoby „beda“, ak sa neobrátite, ak nebudete konať pokánie, ak sa nebudete modliť, ak nepozvete Ježiša do svojho srdca, ak ho nebudete prijímať v Eucharistii, príde ešte oveľa väčšie zlo.

✨ A ľudstvo sa nepoučilo. Iba niektorí prijali výzvu, ale nebola prijatá celým ľudstvom. Toto je následok toho, že sme boli hluchí k tej výzve, ktorú nám Panna Mária hovorila už v Lurdoch, vo Fatime, a v súčasnosti aj na iných miestach, napríklad v Medžugorí," hovorí v rozhovore dominikán Bruno Donoval.

Bruno Donoval OP / Boli sme hluchí k výzve Panny Márie v Lurdoch

„Ak v modlitbe vnímame ten militantný rozmer, kedy je človek v pozícii Božieho bojovníka, je zaodetý do výzbroje Božieho slova. Štítom, ktorý ho …