Clicks6.8K
zap01p08
4
Czy to bluźnierstwo? Is this blasphemy? Uważają, że takie dystrybuuowanie ciała Pana Jezusa uchroni ludzkość przed pandemiami grypy i innymi chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Twierdzą, że …More
Czy to bluźnierstwo? Is this blasphemy?

Uważają, że takie dystrybuuowanie ciała Pana Jezusa uchroni ludzkość przed pandemiami grypy i innymi chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Twierdzą, że doustne podawanie Ciała Pana roznosi choroby i jest niebezpieczne dla ludzkości.
A kiedyś chrześcijanie spotykali się na łamaniu Chleba i z rąk do rąk przekazywali Go sobie, jako Dar najwyższy i Najświętszy.
They believe that such a distribution of the body of the Lord Jesus will save humanity from pandemic influenza and other diseases transmitted via food. They claim that oral administration of the Lord's body and spreads the disease is dangerous to humanity. And once the Christians met on the breaking of bread and passed hand to hand him myself, as a gift of the highest and most holy.
Public domain
tahamata
A u mnie w parafii... ksiądz przed wypowiedzeniem "Oto Baranek Boży"... mówi: "Komunia będzie rozdawana procesyjnie"....
blacky901
przeistoczenie zapewne było i faktycznie to strasznie głupie i smutne.

Tylko błagam, nie mów, Chcący.Być.Świętym, że się szykanuje osoby kóre przyjmują Pana na klęcząco, bo to nieprawda. U nas w parafii ciągle ktoś klęczy podczas przyjmowania Pana i jakoś nikt się nie śmieje, ani nie gorszy, ani nic. BO TO NORMALKA
tahamata
Masakra liturgiczna...
I.Want.To.Be.Saint
Szatan rechocze z głupoty ludzi… Poniewieranie i bezczeszczenie Najświętszego Ciała Pana Jezusa przekracza w dzisiejszych czasach jakiekolwiek granice. Zaczęło się od przyjmowania Pana Jezusa na stojąco, później na rękę, a teraz z blaszanej puszki. Ludzie gdzie Wasza miłość i szacunek do Boga?!!! 10 lat temu gdyby ktoś w Polsce stał przy przyjmowaniu Komunii Św. zostałby napiętnowany przez …More
Szatan rechocze z głupoty ludzi… Poniewieranie i bezczeszczenie Najświętszego Ciała Pana Jezusa przekracza w dzisiejszych czasach jakiekolwiek granice. Zaczęło się od przyjmowania Pana Jezusa na stojąco, później na rękę, a teraz z blaszanej puszki. Ludzie gdzie Wasza miłość i szacunek do Boga?!!! 10 lat temu gdyby ktoś w Polsce stał przy przyjmowaniu Komunii Św. zostałby napiętnowany przez wiernych i księdza, dziś... piętnuje się tych, którzy klękają by oddać cześć Bogu Najwyższemu. Polsko, świecie dokąd zmierzasz…?! Bo na pewno nie do Boga i świętości :(