Czy Kard. Müller nadal uznaje że; Franciszek może być antypapieżem

Proroctwo z XVI w: Będzie "więzień" Papież...

Kardynał Gerhard Ludwig Müller ujawnił w nowym wywiadzie , że podczas dyskusji podczas niedawnego spotkania Kolegium Kardynałów w Rzymie w dniach 29-30 sierpnia nowo mianowany kardynał i kluczowy doradca papieski zasugerował, że władza papieża nad Kościołem jest „nieograniczona”. ”. Müller poinformował, że kardynał Gianfranco Ghirlanda SJ, prawnik kanoniczny, który pomógł papieżowi w reformie kurii , przedstawił „teorię papiestwa jako nieograniczonej władzy boskiego prawa nad całym Kościołem, tak jakby papież był Deus in terris [ Bóg na ziemi]”.

Niemiecki kardynał wyjaśnił dalej, że „nowy kardynał Ghirlanda SJ, jako najważniejszy doradca papieża w sprawie reformy kurii, stoi na stanowisku, że wszystko, co papieże kiedykolwiek powiedzieli lub zrobili w historii Kościoła, jest dogmatem lub prawo de jure divino [z prawa boskiego]”.
Ale takie stanowisko, według kardynała Müllera, „zaprzecza całej tradycji katolickiej” [ lifesitenews.com/…y-of-popes-unlimited-power-contradicts-the-enthire -tradycja-katolicka/]

W 2019 roku były najwyższy autorytet doktrynalny w Kościele, były prefekt Nauki Wiary, przyznał, że Franciszek może być antypapieżem.

Pamiętaj, że tylko Antypapież, kiedy przemawia „ex cathedra”, może mówić to, co jest „nieważne”, ponieważ papiestwo fałszywego papieża jest nieważne.

LifeSiteNews poinformował, że kardynał Muller powiedział: „[Jeżeli] [Franciszek] przemawiał ex cathedra… umożliwiając [umożliwienie] wyświęcania kobiet… w sprzeczności z określoną doktryną Kościoła” kontynuuje ” „Byłoby nieważne” – dodaje. (LifeSiteNews, „Kardynał Muller: Żaden papież ani rada nie może zezwolić na diakony płci żeńskiej, „byłoby to nieważne”, piątek 26 lipca 2019 r.) Might Cdl. Mueller still think that Francis could be an Antipope?

"Teoria papieża jako autokraty, przeniesiona z XIX-wiecznej teologii jezuickiej, nie tylko jest sprzeczna z Soborem Watykańskim II, ale podważa wiarygodność Kościoła tą karykaturą posługi Piotrowej. Obietnica ekumenicznego zapośredniczenia papieskiej doktryny katolickiej (za encykliką Jana Pawła II Ut unum sint, z 1995 r.) jako "wieczystej i widzialnej zasady jedności Kościoła w prawdzie Chrystusowej" (za Lumen gentium 18; 23) zostaje szczerze ośmieszona".

Zarówno kardynał Marks jak i Georg Bätzing poparli teksty, w których proszono papieża o zmianę moralności seksualnej, ordynację kobiet i homoseksualizm, co o tym sądzisz?
P - Zarówno kardynał Marks jak i Georg Bätzing poparli teksty, w których proszono papieża o zmianę moralności seksualnej, ordynację kobiet i homoseksualizm, co o tym sądzisz?
A - Jest popełnia błędy, jeśli chodzi o samodzielną ignorancję teologiczną kometarza: 1)
papież nie ma uprawnień do zmiany nauczania Kościoła, które jest zakorzenione w objawieniu Bożym. Czyniąc to, wywyższałby się jako człowiek ponad Boga. 2) Apostołowie mogą nauczać i wyświęcać tylko to, co Jezus im nakazał (Mt 28,19). Właśnie biskupi, a także ich bliscy następcy, są powołani do "nauczania apostołów" (Dz 2,42) w Piśmie Świętym, Tradycji Apostolskiej i definicjach doktrynalnych andraios cercias decyzja ekumenicos. "Papież rzymski i biskupi [...] nie przyjmują żadnego nowego objawienia publicznego jako należącego do boskiego depozytu wiary" (Lumen gentium 25; por. Dei verbum 10)....

Ich celem jest przekształcenie Kościoła Trójjedynego Boga w światową organizację opiekuńczą (NGO).
P
- Czy uważasz, że Kościołowi w Niemczech grozi zainicjowanie schizmy z Rzymem?
A-w swojej ślepej arogancji nie myślą o podziale, ale o przejęciu Kościoła powszechnego. Niemcy są zbyt małe, by mogli uprawiać swoją ideologię rządzenia. Roszczą sobie prawo do wiodącej roli w Kościele powszechnym. Ich celem jest nic innego jak zadowolenie całego świata swoją mądrością i uwolnienie zacofanych i niewykształconych katolików oraz ich biskupów w innych krajach, w tym papieża, od ciężaru objawienia i boskich przykazań. Ich celem jest przekształcenie Kościoła Trójjedynego Boga w światową organizację opiekuńczą (NGO). Wtedy doszlibyśmy w końcu do "religii powszechnego braterstwa", czyli religii bez Boga objawionego w Chrystusie, bez Prawdy, która sięga poza skończony rozum, bez Dogmatów i Sakramentów jako konieczności do zbawienia, jak to opisał wielki rosyjski filozof Władimir Sołowiew w swojej Krótkiej historii Antychrysta (1899). Światowemu władcy bezbożnej powszechnej filantropii zaprzecza tu papież Piotr II, który składa następujące wyznanie Antychrystowi, który zainstalował się na tronie Bożym: "Jedynym naszym Panem jest Jezus Chrystus Bóg, Syn.

P - Jak sądzisz, jaka przyszłość czeka Kościół katolicki na poziomie uniwersalnym?
A-Kiedy widzi się megalomanię naszych polityków i ideologów od Pekinu po Moskwę i od Brukseli po Waszyngton, nie można oczekiwać wiele dobrego dla przyszłości ludzkości. Prawdziwą przyszłość dla każdego człowieka w życiu i śmierci można oczekiwać tylko od Boga, który z miłości dał Swojego Syna dla zbawienia świata (J 3,16). W świecie, w którym ludzie pretendują do bycia Bogiem, do tworzenia i odkupienia (wg. głównego doradcy Nowego Porządku Świata: Yuval Noah Harari, Homo Deus), nam, chrześcijanom, pozostaje jedynie świadectwo Słowa, a jeśli trzeba - krwi, że tylko Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa -Który jest naszym Zbawicielem, ponieważ On zwyciężył świat, jego arogancję i jego grzech oraz śmierć jako cenę za grzech. Tylko wtedy, gdy nie oddajemy czci "bestii" z otchłani (bezbożności), jej posągowi i jej fałszywemu prorokowi, osiągamy życie i panowanie z Chrystusem, które obejmuje naszą doczesną i wieczną przyszłość. Bo śmierć doczesna i wieczna nie ma już nad nami władzy (por. Ap 20,6). Mamy pokój serca w Synu Bożym, który mówi do swoich uczniów: "Na świecie będziecie mieli ucisk, ale miejcie odwagę; Ja zwyciężyłem świat" (J 16,33). ... fragment, więcej - Entrevista al cardenal Müller en InfoVaticana: "El papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia"

Bez zaskoczenia: Franciszek zgadza się z flamandzkimi "błogosławieństwami" dla homoseksualistów

Matka Boża Dobrego Sukcesu Proroctwo : Będzie "Więzień" Papież, Bóg wyśle "Prałata" & Matkę Bożą, aby przywrócić Kościół, jak również pokonać Szatana

Objawienia Matki Bożej Dobrej Pomyślności są w pełni zatwierdzone przez Kościół katolicki i wiążą się z wieloma cudami. Matka Boża mówiła o takim "mężu opatrznościowym" jak wspomniany powyżej, który byłby "prałatem", co zwykle oznacza biskupa, ale może odnosić się do opata. Matka Boża Dobrego Powodzenia, która ukazała się w Ekwadorze 400 lat temu, wypowiedziała następujące proroctwa:

W XX wieku nastąpi ogólnoświatowy kryzys wiary i moralności, który będzie trwał do naszych czasów, co będzie "największym kryzysem Kościoła", kiedy "zło będzie wydawało się triumfować", wtedy Bóg pośle "prałata" i Matkę Bożą, aby przywrócić Kościół i pokonać "szatana":

Czwarte objawienie: 21 stycznia 1610 r:

"Najwyższy Pasterz i Wikariusz Chrystusa na ziemi, który będąc więźniem w Watykanie... "
"... [I]w tym największym kryzysie Kościoła, ten, kto jest zobowiązany dziś mówić w odpowiednim czasie, będzie milczał."
(Opowieść o Matce Bożej Dobrej Pomyślności i Nowenna, str. 40-41)

Dziewiąte objawienie: Marzec, 1634:

"Wtedy Kościół będzie cierpiał ciemną noc z powodu braku prałata... "
"Módlcie się z uporem, wołajcie bez zmęczenia i płaczcie gorzkimi łzami w tajnym zakamarku waszego serca, błagając Ojca Niebieskiego, aby dla miłości eucharystycznego Serca Mojego ukochanego Syna, dla Przenajdroższej Krwi wylanej z taką hojnością i dla głębokiego żalu i bólu Jego gorzkiej męki i śmierci, zlitował się nad swoimi sługami i położył kres, tak szybko jak to możliwe, tak katastrofalnym czasom, przez przysłanie Kościołowi prałata, który przywróci ducha jego kapłanom... "

".... Tępota wszystkich dusz poświęconych Bogu w stanie duchownym i zakonnym przeszkadza w tym, by prędzej mieć tego prałata i ojca... "
"... Diabeł będzie wydawał się triumfować... "


"Wtedy nadejdzie moja godzina, w której ja, w zadziwiający sposób, zniszczę dumnego i przeklętego szatana, kładąc go pod moje stopy i grzebiąc w piekielnej otchłani, podczas gdy Kościół i kraj wreszcie będą wolne od jego okrutnej tyranii".
(Tamże, str. 80-81)

Matka Boża Dobrego Powodzenia pokazuje nam, co musimy zrobić:

1. Módl się za "więzionego" papieża, którym, jak wskazują dowody, jest Benedykt XVI.

2. "Módlcie się z naciskiem... błagając Ojca Niebieskiego", aby przysłał "prałata", prawdopodobnie biskupa podobnego do św. Atanazego lub ewentualnie opata, takiego jak wielki św. Bernard, aby pomógł przywrócić Kościół, tak jak to zrobili w czasach słabego papieża lub antypapieża w Watykanie.

3. Módlcie się za wszystkich kapłanów, biskupów i zakonników, aby zakończyli swoją "tępotę" lub letniość i byli rozpaleni adoracją i miłością do Boga, jak również rozpaleni, aby ratować dusze na chwałę Boga.

4. Na koniec módl się o to, aby Ojciec Niebieski posłał Matkę Swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby "zniszczyła... szatana... grzebiąc go w piekielnej otchłani".

Módl się teraz Ojcze Nasz o odbudowę Kościoła i wszystkich powyższych intencji, a także o Triumf Niepokalanego Serca Maryi nad szatanem.

Prosimy o ofiarowanie Mszy Świętych, Różańców, modlitw, postów i wyrzeczeń w tych intencjach.


Our Lady of Good Success Prophecies: There will be a "Prisoner" Pope, God will sent a "Prelate" & Our Lady to Restore the Church as well as Defeat "Satan"
Roman Urban shares this
4644
Edward7 po co jesteś tutaj na tym forum?
Czy celem jest kompromitowanie Kościelnych hierarchów?
Skąd żeś wygrzebał ten tytuł?
Kard Muller nigdy nie kwestionował autorytetu Papieża Franciszka i jest jak najdalej od rozmaitych jezabelowatych bredni, które tutaj z innymi zwiedzionymi promujesz!
Kard. Müller: Papieża mamy jednego, Benedykt XVI tylko doradza - Vatican News
Kard. Müller: Papieża mamy …More
Edward7 po co jesteś tutaj na tym forum?
Czy celem jest kompromitowanie Kościelnych hierarchów?
Skąd żeś wygrzebał ten tytuł?
Kard Muller nigdy nie kwestionował autorytetu Papieża Franciszka i jest jak najdalej od rozmaitych jezabelowatych bredni, które tutaj z innymi zwiedzionymi promujesz!
Kard. Müller: Papieża mamy jednego, Benedykt XVI tylko doradza - Vatican News

Kard. Müller: Papieża mamy jednego, Benedykt XVI tylko doradza
Roman Urban
Widać wyraźnie, że bierzesz byle co masz pod ręką i rzucasz na oślep. Żeby tylko trafić we Franciszka.
Przykład:
raz powołujesz się na jakiegoś Dona Minutellę:
Papież Benedykt XVI; Stolica Apostolska jest "skrępowana"
a drugi raz na kogoś, kto Dona Minutellę ośmiesza:
Komunia z Chrystusem teraz bardziej niż kiedykolwiek
Roman Urban
2 more comments from Roman Urban
Roman Urban
@Edward7 napisał:
"W tym artykule nie ma wzmianki o D. Minutella - Papież Benedykt XVI; Stolica Apostolska jest "skrępowana" "
Czy ty wyznajesz masońską zasadę, że jak cię złapią za rękę, to "mów, że to nie twoja ręka?"
Przecież każdy kto otworzy ten artykuł (o ile go nie edytujesz) wciśnie ctrl+f i wpisze Minutella, ujrzy 3 pozycje.
Jak można tak bezczelnie bujać?
Roman Urban
Jak można tak perfidnie manipulować?
To tak jakbym się publicznie zapytał: Czy @Edward7 jest pedofilem?
Poniżej tekst Kard. Mullera,
Cardinal Müller: No pope or council could permit female deacons, ‘it would be invalid’ - LifeSite
a w nim m.in.
„Magisterium Papieża i biskupów nie ma żadnej władzy nad treścią Sakramentów” – stwierdza kardynał.
„Dlatego żaden synod – z papieżem lub bez – ani …
More
Jak można tak perfidnie manipulować?
To tak jakbym się publicznie zapytał: Czy @Edward7 jest pedofilem?
Poniżej tekst Kard. Mullera,
Cardinal Müller: No pope or council could permit female deacons, ‘it would be invalid’ - LifeSite
a w nim m.in.
„Magisterium Papieża i biskupów nie ma żadnej władzy nad treścią Sakramentów” – stwierdza kardynał.

„Dlatego żaden synod – z papieżem lub bez – ani też żaden sobór ekumeniczny, ani sam papież, jeśli przemawiał ex cathedra, nie mógłby umożliwić wyświęcania kobiet na biskupa, kapłana czy diakona. Stałyby w sprzeczności z określoną doktryną Kościoła” – kontynuuje.

– To byłoby nieważne – dodaje.

Gdzie tu jest jakaś choćby sugestia, że Franciszek jest antypapieżem?
no i najważniejsze:

Czy FRANCISZEK UMOŻLIWIŁ WYŚWIĘCANIE KOBIET NA BISKUPA, KAPŁANA CZY DIAKONA?
Jeżeli odpowiesz na to pytanie zgodnie z rzeczywistością, czyli przecząco, to proszę zaprzestać więcej PIERDOLIĆ NA TEN TEMAT 😉
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1625
W 2019 roku były najwyższy autorytet doktrynalny w Kościele, były prefekt Nauki Wiary, przyznał, że Franciszek może być antypapieżem.
JOKAMA shares this
1116
Walczyć o prawdę
Oby tylko tyle, że ,,może być,,...