Peter(skala)
49

Odkaz pápeža na sviatok sv. Benedikta: Radostná nádej, schopná premeniť svet

Sv. Benedikt - nástenná maľba v Opátstve Montecassino

PÁPEŽ

Odkaz pápeža na sviatok sv. Benedikta: Radostná nádej, schopná premeniť svet

V sobotu 11. júla, na sviatok svätého opáta Benedikta z Nursie, zakladateľa západného mníšstva a spolupatróna Európy, rozoslal Svätý Otec cez Twitter tento odkaz: „Sv. Benedikt, patrón Európy, ukáž nám, kresťanom dneška, ako z viery ustavične vyviera radostná nádej, schopná premeniť svet.“

Autor mníšskej reguly sv. Benedikt sa narodil okolo roku 480 v Norcii (Nursia) v strede dnešného Talianska, zomrel v r. 547 v opátskom kláštore Monte Cassino, kde je aj pochovaný.

Spolu s ním sú patrónmi Európy sv. Cyril a Metod a trojica svätíc: Katarína zo Sieny, Brigita Švédska a Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein).

-jb-