Libor Halik
1918

Věrní budou vypadat jakoby odporovali Bohu a pohrdali Marií Pannou

16.7.2016 katolický biskup R. Williamson: ....Např. vynikající španělsky psané webové stránky „Non Possumus“ poukázaly na to, že když komuniké z 29. června 2016 očekává papeže, „který hmatatelně …More
16.7.2016 katolický biskup R. Williamson: ....Např. vynikající španělsky psané webové stránky „Non Possumus“ poukázaly na to, že když komuniké z 29. června 2016 očekává papeže, „který hmatatelně upřednostňuje návrat k posvátné Tradici“ (2+2=4 nebo 5), není to stejná věc jako papež, „který se vrátil k Tradici“ (2+2=4 a výlučně 4). Není ani uklidňující, že 2. července 2016 biskup Fellay vyzval k pátému růžencovému křížovému tažení (L: růženec s 1 bludným slovem "všechny" už není skutečným růžencem, viz: Smíšená manželství katolíků a pravoslavných ), jež jako možnost 24. června předvídal P. Girouard ze Západní Kanady. Když P. Girouard vzpomíná, jak biskup Fellay prezentoval jako dva dary Matky Boží pochybné osvobození pravého mešního ritu skrze Summorum Pontificum v roce 2007 a v roce 2009 „snětí“ neexistujících „exkomunikací“, obává se, že jednostranné uznání Bratrstva ze strany oficiálního Říma by mohlo být podobně prezentováno jako její odpověď na toto nové růžencové křížové tažení …More
ľubica
Dnes všetci katolíci útočia na Nebo Ružencom!!!
www.pravykatolik.sk/…/140-dnes-vsetci…