Clicks102

Ludzie sami sobie stali się Bogami

jacek2pp
Dnia 29.08.1998 r., Tolkmicko. Córko Moja. Czas pomyśleć o sobie i zdać sprawę z odpowiedzialności w tym dziele zbawienia. Upominam ciebie, córko - pisz i nie usprawiedliwiaj się. Stań do swej pracy …More
Dnia 29.08.1998 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Czas pomyśleć o sobie i zdać sprawę z odpowiedzialności w
tym dziele zbawienia. Upominam ciebie, córko - pisz i nie usprawiedliwiaj się.
Stań do swej pracy z miłości i nie stawiaj spraw ziemskich przed Bożymi.
Zasmucasz Mnie, wiem że jesteś słabą istotą, o ile jednak oddajesz Mi swoją
wolę - czyń wszystko według tego, jakie masz natchnienie, bo słowa te
potrzebne są dla wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Stań na granicy swego zadania i wypełniaj je - tym sprawisz Mi radość. Ja,
Jezus Chrystus, chcę mówić do ciebie, córko, a ty pisz dla umocnienia Moich
stworzeń.
Córko, przygotujcie się na wielkie cierpienie od złych ludzi, którzy są pod
władzą szatana. Ale wy, drogie dzieci, którzy żyjecie w prawdzie - nie bójcie
się. Bóg jest samą prawdą i kto żyje w prawdzie jest pod opieką prawdy Bożej.
Nie lękaj się, córko, pisać prawdę, która pochodzi od Boga i mów prawdę, nie
ukrywaj jej w sercu, a dawaj ją Moim dzieciom, aby znały wszystko, co mówi
do nich Bóg. W ciężkich czasach przyszło wam żyć, gdzie rozpętają się wojny,
katastrofy, kataklizmy, gdzie nikt nie będzie pewny życia. Nastanie krwawy
czas i będą ginąć ludzie. Ale nie zegną się ich kolana, bo sami sobie stali się
Bogami i nie zwracają się do Boga błagając o Miłosierdzie Boże. Jestem
Bogiem Miłosiernym, ale i wy, dzieci, stańcie się miłosiernymi.