Clicks200
PiotrM

Matka Boża z Nieba.

Matka Boża nie została uformowana tu na ziemi ale w Niebie.
Bóg Stwórca chcąc Ją upodobnić jak najbardziej do Swojego Syna we wszystkim musiał użyć jako "Modelu " Swojego Syna.
Zaczął od Czystości, Niepokalaności, od Świętości. By Słowo mogło się Wcielić w Łono Maryi - Sam Bóg ze Swoją Potęgą Boskości uczynił Ją tak Potężną że mogła pomieścić samego Boga. I ta Jej Potęga którą dostała od Stwórcy jest dziś postrachem dla diabła i szatana. Żywe Tabernakulum dla Trójcy Przenajświętszej. Kto posiada ten Skarb- Maryję ten jest prawdziwym chodzącym Tabernakulum gdyż Bóg -Trójca Przenajświętsza tak sobie upodobał, by Cześć i Chwałę oddawano Maryi , pierwszemu i Najdoskonalszemu Stworzeniu jakim jest Maryja dla Syna Bożego, Najdoskonalsze Tabernakulum dla Trójcy Przenajświętszej przez które odbiera uwielbienie i Chwałę . Kto nie posiada w swoim sercu tego Tabernakulum-Maryję
w której przebywa Trójca Przenajświętsza, nie może powiedzieć ze posiada w swojej świątyni, w swoim ciele Boga. Gdyż On Bóg obdarzył Ją Pełną Łaski i Mądrością Swoją by Ona oczyszczała nas Łaską Bożą i kształtowała nas na wzór Swojego Syna, na dzieci Boże. Ozdobą Maryi jest odblask Chwały Bożej.