Clicks59
Peter(skala)

KBS chystá konferenciu so sudcami, v programe je i večer odpustenia

Bratislava 10. septembra (TK KBS) Diskutovať o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov chce Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá organizuje v spolupráci s Asociáciou rodinných sudcov a Úsmevom ako dar ďalšiu odbornú konferenciu. Uskutoční sa v utorok 18. septembra 2018 v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Kapitulskej ulici 26 v Bratislave. Sprievodnou časťou konferencie bude program s názvom "Večer odpustenia a zmierenia v rodine", ktorý sa začne o 19.00 v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza. Bližšie informácie o ňom je možné nájsť TU.

"Odpustenie a zmierenie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny a preto sa stáva nielen cieľom ale aj novým začiatkom v rodine. Odborníci budú diskutovať o príkladoch metód a postupov, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, ako podklad pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov. Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? Rodina s fungujúcimi mechanizmami riešenia konfliktov je najefektívnejšou prevenciou pred patologickými javmi v spoločnosti ako juvenilná delikvencia či závislosti mladistvých," avizuje KBS. Na konferencii vystúpia zástupcovia viacerých organizácií a inštitúcii. Súčasťou budú aj diskusie.

-----------------------------------------------------------------

PROGRAM:

09.00 – 9:30 Otvorenie podujatia
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie Biskupov Slovenska
Prof. Jozef Mikloško, PhD., Predseda Úsmev ako dar
JUDr. Peter Rajňák, Predseda Asociácie rodinných sudcov

9:30 – 13.00 I. BLOK – PREDNÁŠKY

09.30 – 10.00 Praktické skúsenosti so zmierovaním problematických rodín
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Úsmev ako Dar: Stretnutia rodinného kruhu
10.00 – 10:10 Prípadová štúdia: Široká rodina zachránila rodinu.
Úsmev ako Dar: Svedectvo účastníkov stretnutí rodinného kruhu
10.10 – 10:40 Môže sudca nerozviesť manželstvo?
JUDr. Eva Farkašová, sudkyňa

10:40 – 11:10 PRESTÁVKA

11.10 – 11:40 kríza v manželstve a jej riešenie
Rodinkovo, ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz
11:40 – 11:50 prípadová štúdia: Svedectvo krízy v manželstve
Rodinkovo
11:50 – 12:20 odpustenie a zmierenie v rodine ako najlepší záujem dieťaťa
MUDr. Daniela Hrtúsová
Psychiater, psychoterapeut, Otcovo srdce
12:20 – 13:00 diskusia so všetkými rečníkmi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci. Moderuje: Jana Michaličková.

14:00 – 15.30 II. BLOK – MODEROVANÁ PANELOVÁ DISKUSIA
Téma diskusie: Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod?
Diskutujúci: JUDr. Margita Medveczká, advokátka
MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiater
JUDr. Peter Rajňák, sudca
Ľubomír Feldek, básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ
ThDr. Mgr. Roman Seko, kňaz
Moderuje: Martin Kramara

16.00 Záver podujatia

19:00 Program "Večer odpustenia a zmierenia v rodine" v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza.

-----------------------------------------------------------------

Bližšie informácie o konferencii, ako aj prihlášku, je možné nájsť na stránke konferencie.kbs.sk.