V.R.S.
Ks. Oder w swojej biografii JPII wyjaśniał rzecz następująco:

“In verità, quel bacio altro non era che lo strumento attraverso il quale un uomo di fede esprimeva la sua profonda carità nei confronti del popolo e della cultura che riconoscono in Abramo il padre comune di tutti coloro che credono in un unico Dio.”

“W rzeczywistości pocałunek ów był jedynie narzędziem, przy pomocy którego człowiek…
More
Ks. Oder w swojej biografii JPII wyjaśniał rzecz następująco:

“In verità, quel bacio altro non era che lo strumento attraverso il quale un uomo di fede esprimeva la sua profonda carità nei confronti del popolo e della cultura che riconoscono in Abramo il padre comune di tutti coloro che credono in un unico Dio.”

“W rzeczywistości pocałunek ów był jedynie narzędziem, przy pomocy którego człowiek wiary wyraził swą głęboką miłość do ludu i kultury, które uznają Abrahama za wspólnego ojca wszystkich wierzących w jednego Boga.”


(S. Oder, S. Gaeta: Perche e santo – Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di canonizzazione)

a tu zdjęcia z l'Osservatore Romano:
youtube.com/watch?v=2S-ZfkYNMAQ
Beatus 1
My wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego w odróżnieniu od Żydów i Muzułmanów, więc gdzie tu wspólnota wiary. Pan Jezus powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie". Jan Paweł II o tym zapomniał?
V.R.S.
@Beatus 1
Jak napisałem poniżej - ten tekst ks.Odera jest właściwie parafrazą Lumen Gentium 16.
Beatus 1
Ucałował, jak czytamy i niektórzy nie tylko to akceptują, ale pochwalają. Usprawiedliwiają to zachowanie na wiele sposobów, a przecież prawda nas wyzwoli. Nie wolno posługiwać się kłamstwem, bo cel nie uświęca środków. Zakłamywanie historii do niczego dobrego nie doprowadzi. Tylko Bóg!
Nie dla depopulacji przez szczepionki
Jeżeli ucałował, to jest to czyn bardzo zły i przeciw I Przykazaniu Bożemu.
V.R.S.
Za to zgodny z Lumen Gentium i tezą (LG 16) że katolicy i wyznawcy bezbożnej sekty Mahometa adorują niby razem jednego Boga. Tu jest początek tego pocałunku.