Clicks575
BN
5
litania pokutna 2 Neokatechumenat. <><More
litania pokutna 2 Neokatechumenat.

<><
wierny
Boanerges odwal sie od ks.Natanka bandyto antykościelny !!!!!!!!!!!!!
Boanerges"'
BÓG ZAPŁAĆ BN
wojciechowskikrzysztof
🤗 👏 👏 👏
Boanerges"'
PIĘKNE, DZIĘKI BN
Boanerges"'
👏 👏 👏