Matka Zbawienia: Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, …

Mother of Salvation: It will soon be declared that God is Merciful towards all sinners, no matter what they do to offend Him KSIĘGA PRAWDY poniedziałek …