Soport
Síla Ježíše, síla Světla.
MILOSLAV
Od které minuty to začíná?
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však ku koncu aramejčina Otče náš. Od 0:50 sekúnd.
Anna Horváthová
Dakujeme