Clicks695
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

85. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, to znaczy: aby nas grzeszników pojednać z Bogiem; abyśmy poznali Jego nieskończoną miłość; by być dla nas wzorem świętości; by uczynić nas "uczestnikami Boskiej natury".

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm