Clicks300
Bos016
1
Jezus, a grzech - ks. T. Kostecki youtube.com/watch?v=pbNLAXmhb84More
Jezus, a grzech - ks. T. Kostecki

youtube.com/watch?v=pbNLAXmhb84
Nie dla depopulacji przez szczepionki
Żal za grzechy nie powinien być uczuciem, ale właściwą postawą duszy wobec zła, a także musi tu być świadomość, że zło jest złem.