Nie dla depopulacji przez szczepionki
Żal za grzechy nie powinien być uczuciem, ale właściwą postawą duszy wobec zła, a także musi tu być świadomość, że zło jest złem.