Nemo potest duobus dominis servire !
TAKA JEST KATOLICKA WYKŁADNIA NA TEMAT RODZINY I MAŁŻEŃSTWA :

PIUS XI
ENCYKLIKA
CASTI CONNUBI