Clicks27
vi.news

Müller: Sức khỏe là "Không phải là giá trị duy nhất"

Hồng Y Gerhard Müller đã ủng hộ đơn thỉnh nguyện coronavirus ngày 7 tháng 5 của Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò để giúp Viganò vượt qua sự cô lập và căng thẳng giữa ông và Vatican, và để tạo điều kiện hòa giải, Müller nói với EWTN.com (ngày 21 tháng 5, bên dưới).

Ông chỉ trích việc đóng cửa các nhà thờ trong cuộc khủng hoảng coronavirus trong khi các tổ chức khác như siêu thị vẫn mở, "Sự an toàn của mạng sống không phải là giá trị duy nhất. Chúng ta cũng có những giá trị tinh thần," Ông giải thích.

Müller nhấn mạnh rằng, ngoài coronavirus, còn có những nguy hiểm khác đối với mạng sống, tuy nhiên, chúng không cho phép mọi người chỉ đơn giản là ngồi ở nhà.

#newsNdyfimkiet