warez
Hovado, sprepytujem.
Unam Sanctam SK
Toto je realita sekty II. vatikánskeho koncilu, neviestky babylonskej. Títo zvrhlí a zvrátení biskupi a iní "duchovní" jej odpadlíckej hierarchie sú produktom falošnej viery nekatolíckej sekty. Ich odmietnutie katolíckych dogiem, čo i len jednej, logicky vyúsťuje do totálneho odpadnutia od celej katolíckej náuky o morálnosti (okrem iného). Prečítajte si List Rimanom kap. 1; čo Biblia učí o homos…More
Toto je realita sekty II. vatikánskeho koncilu, neviestky babylonskej. Títo zvrhlí a zvrátení biskupi a iní "duchovní" jej odpadlíckej hierarchie sú produktom falošnej viery nekatolíckej sekty. Ich odmietnutie katolíckych dogiem, čo i len jednej, logicky vyúsťuje do totálneho odpadnutia od celej katolíckej náuky o morálnosti (okrem iného). Prečítajte si List Rimanom kap. 1; čo Biblia učí o homosexualite. Je výsledkom odmietnutia Božej pravdy, modlárstva a ťažkých hriechov.
Rim 1:32 - Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

Dhouai Rheims Bible - [32] Who, having known the justice of God, did not understand that they who do such things, are worthy of death; and not only they that do them, but they also that consent to them that do them.
Zjavenie 18:4-5 - A počul som iný hlas volať z neba: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti."
Vyjdite zo sekty 2VK, z falošnej nevesty, falošnej Katolíckej Cirkvi. Je to sekta, nekatolícka čo do náuky i čo do morálnosti. Oficiálne učí herézy v 2. vatikánskom koncile (ale aj v jej katechizme a iných dokumentoch); a ste povinný ich akceptovať, ak Pavla VI. považujete za pápeža. A František so svojou tlupov neveriacich odpadlíkov nemá žiaden problém s ohavnosťami ako Schönborn a jemu podobnými, či ohavnosťami a herézami, ktoré presadzujú alebo schvaľujú oni a jemu podobní. Nie sú to katolíci. Rovnako ako menej heretickí kňazi a duchovní, čo s herézami týkajúcich sa homosexuálov a manželstva nesúhlasia a tvrdia, že sa držia katolíckeho učenia, ale považujú Františka a iných antipápežov za katolíkov. Prečítajte si tieto a iné veci:

vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/

vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
apredsasatoci
Pre Schönborna už dávno nie je Ježiš Kristus Pán!
Chudák Schönborn na jednu úroveň dáva (zvrátený) sex s Agape.
Roberto 55
Ma sa cim chvalit. 60 rokov v sodomii, taky clovek uz ani nevie co je normalne....