Unam Sanctam SK
Toto je veľmi dôležitý článok o viditeľnosti Katolíckej Cirkvi a o tom, ako je i dnes viditeľná napriek tomu, že je do veľkej miery zatienená falošnou cirkvou II. vatikánskeho koncilu.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“
Sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou…More
Toto je veľmi dôležitý článok o viditeľnosti Katolíckej Cirkvi a o tom, ako je i dnes viditeľná napriek tomu, že je do veľkej miery zatienená falošnou cirkvou II. vatikánskeho koncilu.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“
Sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Sv. Gregor Naziánsky, „Proti Ariánom“ (+380): „Kde sú oni, čo nás hanobia pre našu chudobu a pýšia sa vo svojich bohatstvách? Oni, čo definujú Cirkev číslami a opovrhujú malou čriedou?

Čo je hierarchia a viditeľnosť Cirkvi?

Odpoveď: 1) Ľudia nesprávne rozumejú tomu, v čom spočíva viditeľnosť Cirkvi; 2) sekta II. vatikánskeho koncilu nemôže byť viditeľnou Cirkvou Kristovo…