Bos016
1911

"Zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w sercu". Niepokalane Serce Maryi | Stacja7.pl

O kulcie serca Maryi pisali już pierwsi Ojcowie Kościoła w XII wieku. Dzięki Janowi Eudesowi kult ten rozszerzył się znacznie w XVII wieku. To on …
Bos016
Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi
Serce Maryi, Bożej Rodzicielki, Matki naszej, Serce najbardziej podobne do Serca Jezusowego, zawsze współczujące naszym nieszczęściom, roztapiaj lód naszych serc i przemieniaj je na podobieństwo Serca Jezusowego.
Bądź drogą prowadzącą do Jezusa, bądź pośrednikiem wszystkich łask niezbędnych dla naszego zbawienia. Bądź nam pomocą w potrzebie, pociechą w …
More
Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

Serce Maryi, Bożej Rodzicielki, Matki naszej, Serce najbardziej podobne do Serca Jezusowego, zawsze współczujące naszym nieszczęściom, roztapiaj lód naszych serc i przemieniaj je na podobieństwo Serca Jezusowego.
Bądź drogą prowadzącą do Jezusa, bądź pośrednikiem wszystkich łask niezbędnych dla naszego zbawienia. Bądź nam pomocą w potrzebie, pociechą w utrapieniu, mocą w pokuszeniu, schronieniem w prześladowaniu, pomocą w niebezpieczeństwach. Najbardziej zaś w ostatniej walce naszego życia, w chwili śmierci.

Jak wielka jest słodycz Serca Twojego, o Matko, i moc Twoja w łączności z Sercem Jezusa. Otwórz nam w samym źródle miłosierdzia bezpieczne schronienie, abyśmy i my mogli kiedyś razem z Tobą w raju wielbić Serce Jezusa, przez wszystkie wieki wieków. Amen.