Starý a zbytočný: Kardináli v Rímskej kúrii

Zo 17 aktívnych kardinálov Kúrie osem prekročilo dôchodkový vek stanovený Kanonickým zákonom. Sú to: • Beniamino Stella, 78, Duchovenstvo • Gianfranco Ravasi, 77, Kutúr • Luis Ladaria Ferrer, 76, …
apredsasatoci
1. pád, možné číslo, mužský rod 🤔
Ladislav Bajza
1pád mn.čísla: starí a zbytoční ... kardináli