Clicks210
abracham
Proroctwa Mesjańskie wypełnione w Chrystusie 1 Jezus powiedział do swoich uczniów: " To właśnie znaczyły słowa które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, Musi się wypełnić wszystko co, napisane …More
Proroctwa Mesjańskie wypełnione w Chrystusie 1

Jezus powiedział do swoich uczniów: " To właśnie znaczyły słowa które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, Musi się wypełnić wszystko co, napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". (Łk 24, 44)