Clicks332
hr.news

Italija: Koliko je imigranata zaraženo koronavirusom?

Profesor Massimo Galli ne zna ni za jednog imigranta koji je bio zaražen koronavirusom (FaroDiRoma.it, 25. ožujka).

Galli, šef Odjela za zarazne bolesti Sacco bolnice od 550 kreveta u Milanu, kaže: "Postotak je praktički nula".

On objašnjava da je "hipoteza, ali još uvijek treba dokazati, čak i ako je vjerojatno, da u nekim etničkim skupinama afričkog porijekla postoje različite karakteristike i sklonosti prema virusu".

U Italiji ima više od milijun afričkih imigranata.

Slika: Massimo Galli, Youtube, #newsZjbuilcgtl