Clicks40
vi.news

Hồng Y đắc cử Tranh chấp với lời nói của Francis: "Thông dịch nhầm" hay "tự phát minh"

Một Giáo hoàng không thể nói bất cứ điều gì chống lại giáo huấn của Giáo hội, Tân Hồng y Antoine Kambanda của Kigali, Rwanda, nói với KNA.de, bình luận về sự ủng hộ của Francis đối với quan hệ đối tác đồng tính (28 tháng 10).

Kambanda giải thích: "Hoặc là điều này đã được dịch sai hoặc nó được bịa ra."

Ông nhấn mạnh rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không phải là một phát minh của con người mà là một định chế thiêng liêng không thể thay đổi.

Hình ảnh: Antoine Kambanda, #newsSqlrnbwkhx