Clicks161

1359. Szent Miklós legenda

lowoa
23
Szent Miklós püspök az Anyaszentegyház első egyetemes zsinatán, Niceában, 325-ben pofán veri a katolikus hitet kiforgató, a Szentháromságot és Jézus Krisztus Istenségét pedig megtagadó Áriusz papot, …More
Szent Miklós püspök az Anyaszentegyház első egyetemes zsinatán, Niceában, 325-ben pofán veri a katolikus hitet kiforgató, a Szentháromságot és Jézus Krisztus Istenségét pedig megtagadó Áriusz papot, az eretneket...
A legenda így meséli el ezt:
Miklós, püspökként, résztvevője volt a 325-ben tartott első niceai zsinatnak, amelyen az Egyház első összefoglaló hitvallását is megfogalmazták. A hitvallás vitájának egyik meghívott felszólalója Áriusz püspök volt, aki az akkoriban már közismert Szentháromság-tagadó álláspontja mellett érvelt.
Áriusz a zsinaton hosszasan ecsetelte elméletét, egyre inkább próbára téve a hallgatósága türelmét. Egyszer csak, a püspökök megrökönyödésére, Miklós felállt a helyéről, lendületesen odalépett a szónokoló Áriuszhoz, majd egyetlen jól irányzott ökölcsapással a földre terítette őt.
A püspökök, és a zsinaton szintén jelen volt Konstantin császár az akcióért Miklóst azonnal megfosztották püspöki öltözetétől, Szentírásától, és láncra verve börtönbe zárták őt.
Valószínűleg ha itt ért volna véget a történet, ma sem tudnánk Miklós egykori létezéséről…
A legenda szerint azonban Jézus és Mária megjelentek Miklós cellájában. Jézus megkérdezte Miklóst: “Miért vagy itt?”. “Mert szeretlek, én Uram, én Istenem!” - felelte Miklós. Miklós láncai erre lehullottak, és Mária díszes püspöki öltözetet, Jézus pedig egy Szentírást nyújtott át neki.
Amikor a börtön őrei csodálkozva látták, hogy Miklós láncok nélkül, püspöki öltözetben ül a cellájában, és Szentírást olvas, jelentették azt Konstantin császárnak. A csoda hírére Konstantin elrendelte Miklós szabadon bocsátását, és püspöki tisztségébe visszahelyezését.
GretaLilla and one more user like this.
GretaLilla likes this.
Atosz80 likes this.
lowoa
Valóban, ez a hitvédelem a legnagyobb püspöki erénye!
lowoa likes this.
Bazsó-Dombi Attila likes this.