adan1
1977
adan1
bardzo ciekawy wykład o najgorszym i największym moderniście w KK jezuicie Pierre Teilhard de Chardin