Peter(skala)
3429
2 Srdcia lásky Pána Ježiša a Panny Márie. Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi.Zachraňte všechny duše! Amen. Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále vás …More
2 Srdcia lásky Pána Ježiša a Panny Márie.

Ježíši! Maria! Miluji Vás.

Smilujte se nad námi.Zachraňte všechny duše!

Amen.

Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,

abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohnĕm tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě

a posvět’ mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,

vždyt´ Ti zcela náležím.

Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!

Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.

Ó Srdce lásky,

darujte život a spásu, slávu a lásku.

Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.

Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

Ó Srdce lásky! Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.


Imprimatur:
Olomouc 1.2.2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č. J.135/2000

www.twoheartsoflove.com
Jindriska
TATO MODLITBA DVOU SRDCI LASKY JE UZNANA PEPEZEM JANEM PAVLEM DRUHYM.
Peter(skala)
Rok Sedembolestnej Panny Márie: Zasvätenie či zverenie (rozdiely)
Podotýkam, odvolanie sa na dokument: "Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí" pokiaľ nie je schválený pápežom, môže sa jednať len o súkromný názor jednotlivých členov Kongregácie (ako sa to stalo už viac-krát)
Viac tu: news-aktuality-spravy.webnode.sk/…/rok-sedembolest…
More
Rok Sedembolestnej Panny Márie: Zasvätenie či zverenie (rozdiely)

Podotýkam, odvolanie sa na dokument: "Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí" pokiaľ nie je schválený pápežom, môže sa jednať len o súkromný názor jednotlivých členov Kongregácie (ako sa to stalo už viac-krát)

Viac tu: news-aktuality-spravy.webnode.sk/…/rok-sedembolest…
Peter(skala)
Ako určuju proroctvá tvojho Slova, Ó Pane, vieme, dúfame a veríme, že triumf tvojho svätého Srdca a nepoškvrneného Srdca Máriínho je blízko;
preto pokorne prichádzame zasvätiť seba, svoje rodiny a svoju zem vašim dvom svätým Srdciam;
veríme, že keď Vám zasvätíme svoju zem, národ nepozdvihne meč proti národu a nikto sa už nebude pripravovať na vojnu;
veríme, že zasvätením našej zeme vašim …
More
Ako určuju proroctvá tvojho Slova, Ó Pane, vieme, dúfame a veríme, že triumf tvojho svätého Srdca a nepoškvrneného Srdca Máriínho je blízko;
preto pokorne prichádzame zasvätiť seba, svoje rodiny a svoju zem vašim dvom svätým Srdciam;
veríme, že keď Vám zasvätíme svoju zem, národ nepozdvihne meč proti národu a nikto sa už nebude pripravovať na vojnu;
veríme, že zasvätením našej zeme vašim dvom milujúcim Srdciam bude zmazaná všetka ľudská pýcha a arogancia, všetka bezbožnosť a zatvrdilosť srdca, a že každé zlo bude vystriedané láskou a dobrom.
Veríme, že vaše dve sväté Srdcia teraz neodolajú našim vzdychom a našej núdze, ale vo svojej planúcej láske nás vypočujú a prídu k nám zahojiť naše hlboké rany a prinesú nám pokoj.

Ó, najsvätejšie Srdce Ježiša a nepoškvrnené Srdce Márie,nech iskra z vašich dvoch Sŕdc zapáli naše srdce, urobí z nášho národa dokonalý príbytok vašej svätosti;
kiež prebývate v nás a my vo vás, aby sme skrze lásku vašich dvoch sŕdc našli pokoj, jednotu a obrátenie. Amen.


(r.1993 / Ježiš Kristus - Vassule Ryden)