Clicks546

Powstała niebezpieczna spółka

Jarujestem
7
RB_ASO: Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19 Data…More
RB_ASO: Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Data: 2020-05-10

Firma: HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
21
/
2020

Data sporządzenia:
2020-05-10

Skrócona nazwa emitenta

HEMP & WOOD S.A.

Temat

Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej "Alivecel"_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej "JV"_.
Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.
JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.
Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.
Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.
JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.
JV będzie działać pod kierunkiem Marka Glazera jako Dyrektora ds. Technicznych, Gerarda Bencena jako dyrektora generalnego oraz Prezesa Zarządu Emitenta Leszka Borkowskiego.
Docelowo JV będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.
Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w JV, oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od polskich i europejskich instytucji, takich jak NCBiR _Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_ lub NCN _Polskie Narodowe Centrum Nauki_ _, a także od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

HEMP & WOOD S.A.

Finanse inne _fin_


_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

00-071

WARSZAWA


_kod pocztowy_

_miejscowość_

Krakowskie Przedmieście

13


_ulica_

_numer_

+48 _22_ 419 20 70

+48 _22_ 419 20 69


_telefon_

_fax_

www.hempandwood.pl

_e-mail_

_www_

525-23-82-713

140778886


_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis

2020-05-10
Leszek Borkowski
Prezes Zarządu


Identyfikator raportu
g3rnkvrut1
Nazwa raportu
RB_ASO
Symbol raportu
RB_ASO
Nazwa emitenta
HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
HEMP & WOOD S.A.
Tytul
Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
00-071
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Krakowskie Przedmieście
Nr
13
Tel.
+48 (22) 419 20 70
Fax
+48 (22) 419 20 69
e-mail

NIP
525-23-82-713
REGON
140778886
Data sporzadzenia
2020-05-10
Rok biezacy
2020
Numer
21
adres www
www.hempandwood.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
Elkam
Informuję bezmózgowców komentatorów powyższego artykułu @Jarujestem- "Powstała niebezpieczna spółka,

@Elkam jest "firmą" -jednoosobową
Krzysztof92
@Elkam a Ty przyjmiesz czipa ? :P bo jakoś nie widzę, abyś umieścił chociaż jeden post przeciwko temu
PolObyw
On już go chyba ma, bo nikt bez zdalnego sterowania takich bzdetów by nie wstawiał.
Krzysztof92
Jest tu jeszcze parę osób, które powinny się wypowiedzieć, bardzo szybko by się okazało po której stronie stanęli, czy po stronie Szatana czy Boga.
predex
ja mam nadzieje ,ze zaszczepia nam elke i bedziemyh mjieli spokoj, potem tomcio, plusiki minusik i gitarka.
Pinochet
Pierwszy @Elkam powinien zaaplikować sobie taki. Elon Musk pracuje nad podobnymi implantami, ale wszczepianymi bezpośrednio do mózgu. Ten raczej mu się nie przyjmie, skoro nawet mózg mu się nie przyjął. No właśnie, nawet nie byłoby gdzie mu tego wszczepić.
Krzysztof92
poczekajmy dajmy mu szansę, może nie jest ślepym wyznawcą i na wszystko się nie godzi i może ma własne zdanie hmm @Elkam oczekujemy, abyś się wypowiedział czy jesteś za czipowaniem czy przeciwko ?