Rafał_Ovile
71.1K
baran katolicki
V.R.S. Unika pan konkretu w swoich niby odpowiedziach. Widać, że pakuje pan wszystkich jak leci do jednego worka "posoborowia" jako wadliwych w Kapłaństwie. Tutaj również, przypomnę panu o co pytałem. "Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"? Czy chodzi panu o "ducha posoborowego" Proszę wziąć pod uwagę, że również przed SWII wadliwie uformowano np. modernistycznych agentów, którzy zmanipulowali …More
V.R.S. Unika pan konkretu w swoich niby odpowiedziach. Widać, że pakuje pan wszystkich jak leci do jednego worka "posoborowia" jako wadliwych w Kapłaństwie. Tutaj również, przypomnę panu o co pytałem. "Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"? Czy chodzi panu o "ducha posoborowego" Proszę wziąć pod uwagę, że również przed SWII wadliwie uformowano np. modernistycznych agentów, którzy zmanipulowali soborowe obrady w tak zwanym duchu tego świata myląc go z Duchem Świętym.
baran katolicki
V.R.S. Prosiłem o myśl Świętego Tomasza z Akwinu a nie Papieża Piusa XII. Pozwoli pan, że przypomnę moje zapytania. Proszę nam krótko i rzeczowo własnymi słowami opowiedzieć o świętym i apostolskim Kościele rzymskokatolickim w Tomaszowym rozumieniu. Czy według Świętego Tomasza bytowość Mistycznego Ciała Chrystusa Pana może być w tz. KRYZYSIE? Jak rozumuje pan tomistyczne pojmowanie słowa "kryzys …More
V.R.S. Prosiłem o myśl Świętego Tomasza z Akwinu a nie Papieża Piusa XII. Pozwoli pan, że przypomnę moje zapytania. Proszę nam krótko i rzeczowo własnymi słowami opowiedzieć o świętym i apostolskim Kościele rzymskokatolickim w Tomaszowym rozumieniu. Czy według Świętego Tomasza bytowość Mistycznego Ciała Chrystusa Pana może być w tz. KRYZYSIE? Jak rozumuje pan tomistyczne pojmowanie słowa "kryzys". Proszę wybaczyć ale mówimy jakby różnymi językami w JEDNYM, ŚWIETYM i APOSTOLSKIM KOŚCIELE KATOLICKIM. Trzymajmy się mocno podstaw filozofii katolickiej.
V.R.S.
Jeszcze jedno wyjaśnienie dla czytelników tego forum tj. pan baran poniżej przyczepił się do określenia "kryzys w Kościele", bo, jak pisze, Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Mając nieszczęście poznać aż nadto kłótliwy charakter pana barana, przypuszczam, że przyczepiłby się także do samego Papieża Piusa XII, który jest autorem encykliki Mystici Corporis Christi, a w której pisze m.in.: …More
Jeszcze jedno wyjaśnienie dla czytelników tego forum tj. pan baran poniżej przyczepił się do określenia "kryzys w Kościele", bo, jak pisze, Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Mając nieszczęście poznać aż nadto kłótliwy charakter pana barana, przypuszczam, że przyczepiłby się także do samego Papieża Piusa XII, który jest autorem encykliki Mystici Corporis Christi, a w której pisze m.in.:

"Jeśli zaś widzimy w Kościele objawy słabości naszej ludzkiej natury, nie wolno tego przypisywać stanowi, opartemu na władzy i prawie, lecz raczej tej nieszczęsnej i opłakania godnej skłonności do złego u wszystkich ludzi. Boski Założyciel Kościoła toleruje to, nawet u znaczniejszych członków Mistycznego Ciała, aby cnota pasterzy i owiec była wypróbowana i aby w sercach wszystkich rosły zasługi z wiary chrześcijańskiej. Chrystus Pan bowiem nie chciał, aby ze zgromadzenia, przezeń ustanowionego, byli wykluczeni grzesznicy. Jeśli zatem niektórzy członkowie na choroby duchowne zapadają, nie ma dla nas żadnego powodu, abyśmy naszą miłość do Kościoła w sobie osłabiali, lecz powinniśmy raczej powiększyć naszą miłość ku członkom Jego."
oraz
"Niechże więc dusza każdego wzdryga się przed grzechem, który mistyczne członki Zbawiciela plami. Kto atoli miał nieszczęście zgrzeszyć, a nie stał się niegodnym współżycia z wiernymi przez upór i zuchwalstwo, niech będzie przyjęty z jak największą miłością i niech każdy w nim widzi chorego członka Jezusa Chrystusa i miłość czynem mu okazuje"
V.R.S.
"Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"?"
---
Pan baran, znany z lenistwa intelektualnego i bezrozumnych ataków, tym razem zapomniał sprawdzić w słowniku języka polskiego co to "formacja". Ktoś kto pozostaje w łączności z panem baranem (tj. się z nim komunikuje) kupi może panu baranowi jakiś słownik albo chociaż jubileuszowe wydanie dokumentów Vaticanum II na "diamentowe gody" bo może tam bidula …More
"Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"?"
---
Pan baran, znany z lenistwa intelektualnego i bezrozumnych ataków, tym razem zapomniał sprawdzić w słowniku języka polskiego co to "formacja". Ktoś kto pozostaje w łączności z panem baranem (tj. się z nim komunikuje) kupi może panu baranowi jakiś słownik albo chociaż jubileuszowe wydanie dokumentów Vaticanum II na "diamentowe gody" bo może tam bidula doczyta sobie co to jest formacja w wypadku kapłana (czy tam prezbitera - wg posoborowej nomenklatury) np. Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”
i nie będzie trykał na oślep jak to ma w zwyczaju.

Co do ks. Guza to jego biogram jest chyba wszystkim znany i nie trzeba go przypominać:
"W latach 1978–1984 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji lubelskiej (...). 16 grudnia 1984 otrzymał święcenia kapłańskie. W 1984 ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989 ukończył również studia filozoficzne na tej uczelni"
baran katolicki
V.R.S. Chlubi się pan znajomością rozumności Świętego Tomasza z Akwinu. Proszę nam krótko i rzeczowo własnymi słowami opowiedzieć o świętym i apostolskim Kościele rzymskokatolickim w Tomaszowym rozumieniu. Czy według Świętego Tomasza bytowość Mistycznego Ciała Chrystusa Pana może być w tz. KRYZYSIE? Jak rozumuje pan tomistyczne pojmowanie słowa "kryzys". Proszę wybaczyć ale mówimy jakby różnymi …More
V.R.S. Chlubi się pan znajomością rozumności Świętego Tomasza z Akwinu. Proszę nam krótko i rzeczowo własnymi słowami opowiedzieć o świętym i apostolskim Kościele rzymskokatolickim w Tomaszowym rozumieniu. Czy według Świętego Tomasza bytowość Mistycznego Ciała Chrystusa Pana może być w tz. KRYZYSIE? Jak rozumuje pan tomistyczne pojmowanie słowa "kryzys". Proszę wybaczyć ale mówimy jakby różnymi językami w JEDNYM, ŚWIETYM i APOSTOLSKIM KOŚCIELE KATOLICKIM.
baran katolicki
V.R.S. Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"? Czy chodzi panu o "ducha posoborowego". Wali pan w twarz z racji swojej nie poczuwając się do obowiązku wytłumaczyć po katolicki za co policzkuje pan Księdza Tadeusza Guza. Piętno "formacja posoborowa" jest fałszywą łatką świadczącą o dyskryminacji osoby tylko dlatego, że jest Księdzem "posoborowym". Panie V.R.S. proszę z szacunkiem i bez uprzedzeń …More
V.R.S. Co pan ma na myśli "formacja posoborowa"? Czy chodzi panu o "ducha posoborowego". Wali pan w twarz z racji swojej nie poczuwając się do obowiązku wytłumaczyć po katolicki za co policzkuje pan Księdza Tadeusza Guza. Piętno "formacja posoborowa" jest fałszywą łatką świadczącą o dyskryminacji osoby tylko dlatego, że jest Księdzem "posoborowym". Panie V.R.S. proszę z szacunkiem i bez uprzedzeń zapoznać się z filozoficznoteologiczną myślą zacnego Kapłana, który dla wielu z nas jest prawdziwie świętym/uczciwym/ Katolikiem.
V.R.S.
U Ks. Guza widać niestety formację posoborową m.in. selektywnie wyłącza swój intelekt co do realnych źródeł kryzysu w Kościele, w tym jego fazy "kowidowej" np.
"zapraszamy też na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, bo też nasza Alma Mater nosi to imię wielkiego Papieża".
Jan Paweł II Wielki i koniec. No to jak "wielki" to nie będziemy szukać w jego pontyfikacie źródeł kryzysu [ jak …More
U Ks. Guza widać niestety formację posoborową m.in. selektywnie wyłącza swój intelekt co do realnych źródeł kryzysu w Kościele, w tym jego fazy "kowidowej" np.
"zapraszamy też na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, bo też nasza Alma Mater nosi to imię wielkiego Papieża".

Jan Paweł II Wielki i koniec. No to jak "wielki" to nie będziemy szukać w jego pontyfikacie źródeł kryzysu [ jak przyznaje dalej sam ks. Guz mówimy o "niewyobrażalnym wręcz kryzysie Boga i Kościoła w wielu umysłach nawet katolickiego duchowieństwa" ]. Przyklepiemy i będziemy udawać że nic się nie stało. Że problem wyszedł niespodzianie na wiosnę 2020 jak Filip z Konopi albo deus ex machina.

I dalej: "nakazano kapłanom uczyć naród katolicki..."
Jaki naród katolicki w Polsce AD 2022 ks. Guz widzi? Ochrzczony w przeważającej części, owszem. Ale katolicki?