tommy1
2876
CÓRKA MARYI
tommy1
czy to orędzie jest zatwierdzone przez KK?