Clicks560

Byť Pravým Katolíkom znamená v tejto dobe...

Laudetur Iesus Christus.

Byť Pravým Katolíkom znamená odsúdiť všetky herézi falošného človeka a Antikristovho vikára Jorge Mariu Bergoglia,ktorý uzurpoval Petrov stolec a ktorý bol neprávoplatne zvolený a odísť z falošnej Bergogliovej slobodomurárskej neviestky ,ktorá sa zapredala satanovi a kde už nie je prítomný môj Pán a Božský Spasiteľ Ježiš Kristus vo sviatostiach.Byť Pravým Katolíkom znamená byť verný Pravému magistériu Katolíckej Cirkvi a stále jedinému a Pravému vikárovi Ježiša Krista Benediktovi XVI.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Theodorá-Máriá
Ty to nevíš? Být druhým Kristem.