Byť Pravým Katolíkom znamená v tejto dobe...

Laudetur Iesus Christus. Byť Pravým Katolíkom znamená odsúdiť všetky herézi falošného človeka a Antikristovho vikára Jorge Mariu Bergoglia,ktorý uzurpoval Petrov stolec a ktorý bol neprávoplatne …
Theodorá-Máriá
Ty to nevíš? Být druhým Kristem.