CÓRKA MARYI
"Jestem Chrystusem, Zbawicielem rodzaju ludzkiego, i wkrótce podejmę w końcu Moją koronę i będę panował nad ziemią. Jednak korona cierniowa nadal pozostaje na Mojej najświętszej Głowie..."