sters
169
Dlaczego Bóg zwlekał całe tysiąclecia z objawieniem tej prawdy, że jest On Ojcem i Synem, i Duchem Świętym? I jakie znaczenie ma ta prawda dla naszego życia?

o. Jacek Salij: dlaczego Bóg zwlekał z objawieniem prawdy o Trójcy Świętej

30.05.21, 10:03Fot. screenshot - YouTube (Dominikanie.pl) Prawda o Trójcy Świętej Dlaczego Bóg zwlekał całe tysiąclecia z …