Beatus 1
"...Niech skupią się wasze serca, wzniosą ku Bogu, uwielbiajcie Go waszym życiem: Magnificat anima mea Dominum. Zapominajcie o sobie samych i radujcie się tylko w Bogu: Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo..."