Clicks1.5K
Libor Halik
2
(5min) Očkovaní lidé přinesou smrt! Zjevení Janovo 6.kap., verš 8. nastal: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby 1/4 země (2 …More
(5min) Očkovaní lidé přinesou smrt! Zjevení Janovo 6.kap., verš 8. nastal: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby 1/4 země (2 miliardy lidí r.2022) zhubili mečem, hladem, MOREM a dravými šelmami. Celé video 27min na: bitchute.com/video/0dgJoPhzydC2/
Public domain