Edward7
3808

Czy boisz się tego, co trzeba? Opowieść o "Małym kurczaku"

W związku z eksplozją strachu w programie COVID-19 (i innych) warto zastanowić się nad tym, czym jest strach. Strach to złożona namiętność. Z jednej…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Zauważmy, że strach przed niewłaściwą rzeczą, i to strach przesadny, oślepił ich na to, czego naprawdę należy się bać, co jest prawdziwym zagrożeniem. Oto furtka dla diabła. Zachęca nas, abyśmy bali się rzeczy mniej ważnych, takich jak niepopularność, utrata pieniędzy, słabe zdrowie, utrata dóbr doczesnych, następne wybory, globalne ocieplenie, prześladowania i niepowodzenia w życiu doczesnym, …More
,,Zauważmy, że strach przed niewłaściwą rzeczą, i to strach przesadny, oślepił ich na to, czego naprawdę należy się bać, co jest prawdziwym zagrożeniem. Oto furtka dla diabła. Zachęca nas, abyśmy bali się rzeczy mniej ważnych, takich jak niepopularność, utrata pieniędzy, słabe zdrowie, utrata dóbr doczesnych, następne wybory, globalne ocieplenie, prześladowania i niepowodzenia w życiu doczesnym, abyśmy nie bali się Dnia Sądu i możliwości piekła.''
Jota-jotka
To szatańskie uśpić czyjąś czujność
i wyprowadzić na zgubę...

,,,Nadmierne przywiązanie to miłość do czegoś, co samo w sobie jest dobre, ale miłość, jaką do tego żywimy, jest zbyt wielka.
Zbyt wielka miłość powoduje, że boimy się jej utraty bardziej niż powinniśmy.
Wiele rzeczy na tym świecie jest przyjemnościami zgodnymi z prawem, ale my kochamy je za bardzo.
Kochamy rzeczy bardziej niż ludzi,
More
To szatańskie uśpić czyjąś czujność
i wyprowadzić na zgubę...

,,,Nadmierne przywiązanie to miłość do czegoś, co samo w sobie jest dobre, ale miłość, jaką do tego żywimy, jest zbyt wielka.
Zbyt wielka miłość powoduje, że boimy się jej utraty bardziej niż powinniśmy.
Wiele rzeczy na tym świecie jest przyjemnościami zgodnymi z prawem, ale my kochamy je za bardzo.
Kochamy rzeczy bardziej niż ludzi,
a zarówno rzeczy, jak i ludzi bardziej niż Boga.
To wszystko jest nie w porządku.
Mamy używać rzeczy, kochać ludzi i wielbić Boga.
Zbyt często jednak wykorzystujemy ludzi, kochamy rzeczy i zapominamy o Bogu.,,

A żyjemy tu tylko przez chwilę ...i z każdym dniem już tylko bliżej ...
Anieobecny
Piękne pytanie...