ľubica

Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

Od prvých storočí kňazi podávali hostiu do úst (dokumenty potvrdzujú, že dotýkanie sa Eucharistie rukami bolo pre laikov vždy zneužitím, okrem nevyhn…
ľubica
ľubica
DOMINUS EST
JE TO PÁN
online k přečtení

www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE

online k přečtení
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
3 more comments from ľubica
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92…More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum

a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský sa nedá porovnať s laickým...
KYRIE ELEISON!
ľubica
cenné komentáre od Pavla Iringa:
Spôsob, ktorým sa prijíma dnes, nie je spôsob prvých kresťanov, tak učí biskup Schneider. Prví kresťania síce prijímali do rúk, ale z ruky Chlieb prijali rovno do úst a jazykom pozbierali odrobinky. Na to aby prijali sa hlboko uklonili smerom k ruke. Ani jedno, ani druhé, ani tretie sa dnes nepraktizuje. Čiže hovoriť o nejakom rannokresťanskom zvyku je zavádzajú…More
cenné komentáre od Pavla Iringa:
Spôsob, ktorým sa prijíma dnes, nie je spôsob prvých kresťanov, tak učí biskup Schneider. Prví kresťania síce prijímali do rúk, ale z ruky Chlieb prijali rovno do úst a jazykom pozbierali odrobinky. Na to aby prijali sa hlboko uklonili smerom k ruke. Ani jedno, ani druhé, ani tretie sa dnes nepraktizuje. Čiže hovoriť o nejakom rannokresťanskom zvyku je zavádzajúce. A aj keby sme prijímali ako oni, myslím že pápež Pius XII. odsúdil archeologiuzmus, čiže k veciam, ktoré sú prekonané, sa nemáme vracať.
Spôsob, akým sa dnes prijíma, podľa Schneidera (z knihy Corpus Christi) vymysleli Kalvíni v 17. storočí, ktorí chceli vyjadriť svoju nevieru v réalnu prítomnosť Krista. Do kat. cirkvi sa tento spôsob dostal medzi rokmi 1965 - 1969 bez vedomia pápeža a následnou neposlušnosťou biskupov Holandska, Belgicka, Francúzska a Nemecka pápežovi. Čiže kto sa pozrie na históriu, už tu je vidno, že nejdeme dobrou cestou.
My laici môžeme našimi modlitbami a obetami všetko toto odčiňovať a odprosovať a vyprosiť úplný obrat tejto situácie. S láskou môžeme hovoriť o úcte k Eucharistii medzi ľuďmi a svedčiť, podobne ako dnes Anton Čulen. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Ono je celkom jedno ako sa prijímalo kedysi. Tento spôsob bol prekonaný, cirkev od neho upustila a do cirkvi sa nikdy nevrátil z vôle koncilových otcov alebo pápeža.