CÓRKA MARYI
11.1K

JEZUS: Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy błagam was raz jeszcze z Mojej drogocennej Miłości do …

JESUS: Through this prophet and the Book of Truth, I plead with you, once more, out of My precious Love for you all, turn to Me, now, before time runs out…