Bos016
151.3K
Katowice dziś. Jest Moc !!!
Bos016
Piękna manifestacja Polaków w Katowicach. youtube.com/watch?v=PLAuz7r1rOU
Bos016
Kiedy musisz być przekonywany, namawiany, naciskany, okłamywany, przekupywany, zmuszany, zastraszany, ośmieszany, oskarżany, szykanowany, karany i kryminalizowany...
Jeśli wszystko to jest konieczne, aby uzyskać Twoją zgodę, możesz być absolutnie pewien że to, co się reklamuje i zachwala, nie jest dla Twojego dobra. Ian Watson (1943)More
Kiedy musisz być przekonywany, namawiany, naciskany, okłamywany, przekupywany, zmuszany, zastraszany, ośmieszany, oskarżany, szykanowany, karany i kryminalizowany...

Jeśli wszystko to jest konieczne, aby uzyskać Twoją zgodę, możesz być absolutnie pewien że to, co się reklamuje i zachwala, nie jest dla Twojego dobra. Ian Watson (1943)
2 more comments from Bos016
Bos016
Bos016
Zorrro shares this
1.1K
Bos016