Clicks531
csk.news

Jeden biskup PiusX je v nemocničnej opatere

Biskup SSPX Bernard Tissier de Mallerais (74 rokov) je v natoľko zlom stave, že bola pre neho v seminári bratstva v Écône vo Švajčiarsku zriadená nemocničná izba.

Takže zostávajú iba dvaja biskupi, Fellay (USA) a Galarreta (CH), aby slúžili celosvetovým potrebám PiusX.

Williamson taktiež píše, že mu bolo povedané, že generálny predstavený PiusX, otec Pagliarani, na februárovom stretnutí vo Francúzsku uviedol, že diskusie s Vatikánom sú pozastavené, pretože PiusX trvá v prvom rade na [pravde] doktríne, zatiaľ čo Vatikán nechce [žiadnu pravdu] iba „praktickú“ [politickú] dohodu.

Obrázok: Bernard Tissier de Mallerais, © wikicommons, CC BY-SA, #newsJbuetntbdt