18:22
Ana Luisa M.R
217
Różaniec - Tajemnice Bolesne. Modlitwy Bożego Wojownika to dodatek do Drogi Bożego Wojownika na podstawie Traktatu o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, którego autorem jest Święty …More
Różaniec - Tajemnice Bolesne.

Modlitwy Bożego Wojownika to dodatek do Drogi Bożego Wojownika na podstawie Traktatu o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, którego autorem jest Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort.

więcej informacji tutaj:
youtube.com/playlist?list=&ucbcb=1...

zobacz również:
Facebook:_____facebook.pl/bozywojownikpl
Instagram: ____instagram.com/bozywojownik

www.bożywojownik.pl